Ełckie Forum Rewitalizacji rozpoczęło działalność

Celem działalności Ełckiego Forum Rewitalizacji jest podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących odnowie śródmieścia Ełku. W składzie znajdują się przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, policji, Powiatu Ełckiego, Urzędu Miasta Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych. Dzięki swej różnorodności Forum ma kompleksowo i aktywnie wspierać Prezydenta Ełku i samorząd lokalny w procesie rozwoju obszaru srodmiejskiego.

Na spotkaniu w dniu 19 lutego 2019 r., w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” przy ul. Kościuszki 27A, członkowie Forum przyjęli statut i powołali Zespół Programowy, którego koordynatorką została Pani Patrycja Łapińska. Odbył się również mini-warsztat, w czasie którego członkowie Forum rozmawiali o tym, jakie są aktualne potrzeby w śródmieściu i jakie działania można podjąć na rzecz ich realizacji.

W najbliższym czasie powinny pojawić się pierwsze inicjatywy Ełckiego Forum Rewitalizacji. Trzymamy kciuki!