Aktualności

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku. Jesteś osobą aktywną i zależy Ci na rozwoju Ełku? Zgłoś swoją kandydaturę. Miejsce w Komitecie czeka na przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w[…]

Kontynuuj czytanie …

Dotacje na tereny zielone

Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r. Jego celem jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw[…]

Kontynuuj czytanie …

Opracowania

Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji

Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r.

Koncepcja zagospodarowania skweru im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego w Ełku wraz z programem funkcjonalno-użytkowym

Aspekty społeczne i kulturalne w zarządzaniu zasobem komunalnym w obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Ełk

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem w obszarze rewitalizacji Śródmieście w Mieście Ełk

Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 przeprowadzonych w ramach projektu Nowe Śródmieście „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Podręcznik streetworkingu

Podręcznik coachingu społeczno-zawodowego grup wykluczonych społecznie z obszaru rewitalizacji

Podręcznik coachingu społeczno-zawodowego młodzieży z obszaru rewitalizacji

Mapa obszaru rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Ełku został wyznaczony uchwałą nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełu z dnia 22 czerwca 2022 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 lipca 2022 r., poz. 3097).

Link do szczegółowej mapy obszaru rewitalizacji: kliknij tutaj.

Mapa poglądowa

Mapa obszaru rewitalizacji

Mapa części miasta Ełku z zaznaczonymi granicami obszaru rewitalizacji

 
 

Kontakt

ikona adresu
 • Urząd Miasta Ełku
 • Wydział Strategii i Rozwoju
 • ul. Marsz J. Piłsudskiego 6
 • 19-300 Ełk
 • ECRS STAJNIA
 • ul. T. Kościuszki 27A
 • 19-300 Ełk
ikona telefonu
 • TELEFONY
 • Urząd Miasta Ełku – Wydział Strategii i Rozwoju: 87 732-61-32
 • ECRS STAJNIA: 87 732-64-45
ikona mailu
 • E-MAIL
 • Urząd Miasta Ełku – Wydział Strategii i Rozwoju: a.lemieszonek@um.elk.pl
 • ECRS STAJNIA: stajnia@mops.elk.pl
Obrazek logotypw unijnych