Aktywnie w ECRS Stajnia

się Przegląd Piosenki Senioralnej "Barwy jesieni"

Kalendarium ostatnich wydarzeń w ECRS Stajnia:

  • 21 listopada 2022 r. – Dzień Pracownika Socjalnego; spotkanie uświetnił występ Zespołu ALE BABKI.
  • 23 listopada 2022 r. –  Przegląd Piosenki Senioralnej „Barwy jesieni” zorganizowany przez Klub Seniora „Senior+” w Ełku.
  • 8 grudnia 2022 r. – Konferencja podsumowująca Kampanię Pomarańczowej Wstążki i Białą Wstążki. „Pomarańczowa Wstążka” to światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania społeczna „Biała Wstążka” – Stop Przemocy Wobec Kobiet to największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Na konferencję przybyło wielu przedstawicieli instytucji i innych podmiotów zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.
  • 5 grudnia 2022 r. – Dzień Wolontariusza; w ECRS Stajnia zorganizowane zostało spotkanie wolontariuszy.
  • 9 grudnia 2022 r. – spotkanie z przedstawicielami administracji litewskiego miasta Alytus w ramach wizyty studyjnej; spotkanie zostało zorganizowane w celu wymiany Dobrych Praktyk.