Wyraź swoją opinię na temat rewitalizacji Ełku

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Jej wyniki zostaną wzięte pod uwagę w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Ełku, a następnie w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ełku.

 
Wyniki badania zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.
Liczymy na Państwa udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.
 
 
 
Dokumenty i materiały związane z konsultacjami społecznymi (w tym szczegółowe mapy obszarów) dostępne są pod linkiem: https://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/5974/ktora-czesc-elku-powinna-zostac-poddana-rewitalizacji