Bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Informujemy o prowadzonym naborze na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w ECRS STAJNIA- liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia socjoterapeutyczne to zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, prowadzone w małej grupie. W zajęciach kładzie się nacisk na rozwój, edukację, kształtowanie struktury osobowości i tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Uczestnicy będą pracować nad poprawną komunikacji w grupie, budować poczucie własnej wartości, spróbują przełamać opory, będą rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz ćwiczyć radzenie sobie z przeżywaniem złości i jej wyrażaniem. Socjoterapia pomaga w kryzysach rówieśniczych, osobistych, rodzinnych. Zajęcia aktywnie realizują edukację z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach popołudniowych tj. 15.30 lub 16.30.

Informacje i zapisy w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA pod tel. 87 732 64 45

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).