BOCCIA- AKTYWNI SENIORZY

5 osób w sali gra w grę polegajacą na rzucaniu kulami do celu.

Od dnia 22.02.2021 r. Ełckie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ełku ponownie uruchomiło zajęcia w trybie stacjonarnym. Na zajęciach w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA seniorzy grali w BOCCIA.

 

Co to jest za gra?

Boccia wywodzi się  z Włoch jako Bocce i Francji jako Bule.  Ten rodzaj sportu zainicjowany został na początku lat 80-tych, kiedy to stwierdzono, że istnieje duża liczba osób, które ze względu na swoje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, nie mogą brać udziału w większości dyscyplin.

Boccia jest dyscypliną paraolimpijską, wywodzącą się od włoskiej gry w bule. Zasady gry w boccia są proste. Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej, a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru. Rzut bilą na boisko odbywać się może poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego. Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (wózek, krzesło). Dyscyplina ta nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W boccię można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjnym, na zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach terapeutycznych. Chcąc zacząć grać w boccia nie potrzeba drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych.

Boccia jest najdynamiczniej rozwijającą się integracyjną formą zajęć ruchowych. Dzięki swojej prostocie zyskała wielu zwolenników w Polsce i na świecie.

Zajęcia odbywać się będą średnio cztery razy w tygodniu, z zachowaniem reżimów sanitarnych w stałych grupach maksymalnie 5 osobowych,  zgodnie z harmonogramem zajęć.

Miejsce realizacji zajęć: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA.