Człowiek uzależniony – człowiek wolny?

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

W dniu 25.02.2021 r. odbyło się ostatnie spotkanie uczestników klubu seniora Senior + w Ełku w ramach projektu „Razem Raźniej”.  Tematem spotkania było: pogłębienie wiedzy na temat wpływu uzależnień, chorób psychicznych, zaburzeń osobowości na zachowania agresywne. Spotkanie prowadziła terapeutka ds. uzależnień B. Żukowska. W panelu edukacyjno – dyskusyjnym prelegentka poruszyła problemy zgłoszone przez uczestników. Wszyscy aktywnie włączyli się w dyskusje, sięgając do własnych doświadczeń.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimów sanitarnych w Sali 50 osobowej, przebywało 5 – ro seniorów z jednym prowadzącym.

Cel główny projektu – Pobudzenie samoświadomości seniorów z miasta Ełk uczęszczających do Klubu Seniora „Senior+” w zakresie problemu dotyczącego zjawiska przemocy w środowisku.

Miejsce spotkania: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA