Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ECRS STAJNIA

Logo Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE 2022) zostanie zorganizowany Dzień Otwarty Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA w dniu 07.10.2022 r. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą.

Podczas wydarzenia 07.10.2022 r. w ECRS STAJNIA odbędą się:

  1. Otwarte warsztaty z  rękodzieła w godz. 10:00-12:00.
  2. Spotkania indywidualne z psychologiem w godz. 10:00-13:00.
  3. Zwiedzenie budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, w  tym również Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku.

Będzie można zapoznać się z ofertą ECRS STAJNIA i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zwiedzanie pracowni i sal  w wyznaczonych godzinach: godz. 10:00, godz. 11:00,godz. 12:00, godz.13:00.

Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy do zapisów osobiście w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA przy  ul. Kościuszki  27A w Ełku, wejście C lub tel. 87 732 64 45.

 

ECRS STAJNIA świadczy następujące formy pomocy:

  • Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom/rodzinom w kryzysie;
  • Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób/rodzin w kryzysie: Psycholog, Pedagog, Logopeda, Specjalista ds. uzależnień, Radca Prawny;
  • Udostępnienie pomieszczeń podmiotom z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z jednoczesnym zobowiązaniem do prowadzenia działań związanych z Programem Profilaktyki;
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, rodzin w kryzysie;
  • Profilaktyka uzależnień przez edukację i organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez m.in.: organizowanie czasu wolnego, dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie prospołecznych postaw;
  • Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób rodzin w kryzysie, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz ich aktywizacja nakierowana na działania zmierzające do poprawy jakości życia.