Dni otwarte Stajni

Logo Dni Otwarte Funduszy Europejskich w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach Jubileuszowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich DOFE 2023 zostaną zorganizowane Dni Otwarte  Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA ul. Kościuszki 27A. 

 

Plan Dni Otwartych ECRS STAJNIA w ramach DOFE 2023

12.05.2023r.

 

10:00-14:00

Zwiedzenie budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, w tym również Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku.

Będzie można zapoznać się z ofertą ECRS STAJNIA i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

10:00-12:00

Warsztaty artystyczne skierowane do rodzin

11:00-13:00

Zajęcia muzyczno-taneczne dla przedszkolaków „Bum Rurki”

10:00-12:00

Spotkania indywidualne z psychologiem

12:30-14:00

Zajęcia kulinarne w Pracowni Gastronomicznej p.n.  „Marchewkowe ciasto”

 

13.05.2023 r.

 

10:00-14:00

Warsztaty baristyczne – mobilny barista będzie przygotowywał i serwował napoje kawowe na żywo

11:00-13:00

Warsztaty tworzenia mapy marzeń p.n. „ Czy warto marzyć” skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat

Wstęp na wszystkie w/w wymienione zajęcia jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do zapisów osobiście w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA przy ul. Kościuszki 27A w Ełku, wejście C lub tel. 87 732 64 45.

 

ECRS STAJNIA świadczy następujące formy pomocy:

  • Zapewnienie całodobowego wsparcia osobom/rodzinom w kryzysie;
  • Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób/rodzin w kryzysie: Psycholog, Pedagog,
    Logopeda, Specjalista ds. uzależnień, Radca Prawny;
  • Udostępnienie pomieszczeń podmiotom z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z jednoczesnym zobowiązaniem do prowadzenia działań związanych z Programem Profilaktyki;
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób, rodzin w kryzysie;
  • Profilaktyka uzależnień przez edukację i organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez m.in.: organizowanie czasu wolnego, dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie prospołecznych postaw;
  • Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób rodzin w kryzysie, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie oraz ich aktywizacja nakierowana na działania zmierzające do poprawy jakości życia.