Dobre praktyki polskich miast na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Polgo programu Plan Działań dla Miast

W czerwcu 2022 r. w Katowicach odbyło się Światowe Forum Miejskie – prestiżowe wydarzenie organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. Wydarzeniu towarzyszył program „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”, w ramach którego ponad 100 polskich miast (w tym Ełk) zaprezentowało działania podejmowane na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych w Agendzie 2030.

Z udziałem miast biorących udział w programie powstał dokument „Plan Działań dla Miast”, będący drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju do polityk miejskich (w tym rewitalizacji), a także Narzędziownik, będący instruktażem wpływania na przestrzeń miejską oraz procesy zarządzania miastem dla społeczności lokalnych i mieszkańców. Można zapoznać się z tymi materiałami na stronie internetowej https://pdm.irmir.pl