Dofinansowanie na działania rewitalizacyjne

Logo napis Ełk tu wracam

Dwie planowane inwestycje drogowe na ul. Małeckich i 3 Maja, położone na obszarze rewitalizacji, znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w województwie warmińsko-mazurskim. Łączna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 3,4 mln zł. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Ełku.

Miasto Ełk pozyskało prawie 28 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Parku Wodnego. Prace w Parku Wodnym obejmą przebudowę wewnętrzną, rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Wykonane zostaną m.in. dodatkowe baseny, nowe zjeżdżalnie, strefa SPA.  

Ww. przedsięwzięcia są częścią „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030”, który obecnie podlega konsultacjom społecznym.