Dotacje na tereny zielone

Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku w 2024 r. Jego celem jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną.

Jednym z priorytetowych zadań, na które można otrzymać dotację, jest wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Ełku w zakresie zieleni w przestrzeniach publicznych obszaru rewitalizacji.

Granice obszaru rewitalizacji Ełku wyznaczone są przez:

  • od południa – rzekę Ełk;
  • od północy – ulicę Generała Władysława Sikorskiego;
  • od wschodu – linię kolejową i ulicę Jarosława Dąbrowskiego;
  • od zachodu – ulice Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szczegółowa mapa obszaru rewitalizacji dostępna jest pod tym linkiem: https://melk.e-mapa.net?userview=92

Więcej informacji o zasadach konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej https://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Otwarte_konkursy_ofert/2/ oraz w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Małeckich 3 lok. 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87, e-mail: bop@um.elk.pl.