Dziedzictwo w rewitalizacji

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest ciekawych przykładów dobrych praktyk.

Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zamieszczono wypowiedzi ośmiu ekspertów – praktyków rewitalizacji.  Każda z tych osób zajmuje się rewitalizacją, choć każda w odmiennej roli. Są wśród tych ekspertów twórcy krajowego i regionalnych systemów rewitalizacji, osoby odpowiedzialne za proces rewitalizacji w miastach, a także eksperci i doradcy.

Zapraszamy do zapoznania się z głosami ekspertów.

Link do strony z podcastami: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/dziedzictwo-w-rewitalizacji-wypowiedzi-praktykow-sezon-drugi/