Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w ECRS Stajnia

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 16 stycznia 2020 roku w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” mieszczącym się przy ul. Kościuszki 27A w Ełku odbyły się „Warsztaty Pierwszej Pomocy”. W zajęciach wzięły udział 52 osoby. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życiai zdrowia. Podczas warsztatów omówiono: postępowanie w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku, oparzenia, porażenia prądem, złamania, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa. Uczestnicy ćwiczyli pod opieką ratownika: jak prawidłowo ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc, zastosować pozycję boczną oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).

Zajęcia uświadomiły uczestnikom, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Zajęcia zostały zorganizowane  w ramach Projektu Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z Kompleksową Ścieżką Wsparcia.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).