Ełk dzieli się doświadczeniami

W naszym mieście gościła 8-osobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Żyrardowa. Celem wizyty było poznanie ełckich doświadczeń związanych z prowadzeniem  procesu rewitalizacji.

 

Goście z Mazowsza zainteresowani byli przede wszystkim społecznym wymiarem odnowy Ełku. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta, jak i podczas spaceru po śródmieściu, zaprezentowano model eliminowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez streetworking, który prowadzony jest w Ełku od 2009 r. Omówiono charakterystykę pracy metodą streetworkingu i pedagogiki ulicy, kwestie organizacyjne i finansowe z tym związane oraz zaprezentowano efekty pracy z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni miejskiej. Samorządowcy z Żyrardowa zapoznali się również z innymi inicjatywami społecznymi, realizowanymi w Ełku, skierowanymi m.in. do rodzin, seniorów, organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również rozmów o inwestycjach, będących istotnym czynnikiem wprowadzania zmian społecznych.

Podobnie jak Ełk, Żyrardów uczestniczy w projekcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Modelowa rewitalizacja miast”. Wypracowuje w nim procedury dot. finansowania kompleksowych działań w oparciu nie tylko o środki zewnętrzne ale także m.in. zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych, angażowanie inwestorów prywatnych, w tym także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a przede wszystkim pracę i zaangażowanie osób z terenu rewitalizacji i innych chętnych, w szczególności z sektora NGO. Przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardowa przedstawili charakterystykę swego miasta, występujące tam problemy i swoje doświadczenia ze współpracy z mieszkańcami.