Film promujący atrakcje turystyczne Ełku

Grafika kamery na statywie

Zakończyła się realizacja projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.  W Ełku powstała ponad 18-metrowa wieża widokowa nad Jeziorem Ełckim, natomiast w Kownie został rozbudowywany amfiteatr.

Powstał także film promocyjny przedstawiający wybrane obiekty rekreacyjno-turystyczne, z których wiele znajduje się w obszarze rewitalizacji Śródmieście.

Zobacz film:

 

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).