Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Ełk konsultacje społeczne

Informujemy, że w okresie 15 lutego – 17 marca 2023 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku dotyczącej zasad powołania i działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne będą dotyczyły miasta Ełk i będą mogli w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz inni interesariusze rewitalizacji.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce „Strategie, raporty, opracowania – Program Rewitalizacji Ełku” https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/Program_Rewitalizacji_Elku/
2) na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku www.elk.pl i www.rewitalizacja.elk.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
1) wypełnienie formularza konsultacyjnego, podpisanie i złożenie:
a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
c) drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl
2) zbieranie do protokołu uwag ustnych – osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
3) ankieta on-line dostępna na stronach internetowych www.elk.pl i www.rewitalizacja.elk.pl

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl).