Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

Ełk konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z informacją podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku.

Konsultacje społeczne odbyły się w terminie 5 maja – 6 czerwca 2022 r. Uwagi można było zgłaszać w następujących formach:

  • formularz konsultacyjny (wpłynął 1 formularz);
  • uwagi ustne do protokołu (nie zgłoszono uwag w tej formie);
  • otwarte spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” w dniu 11 maja 2022 r. w godzinach 15:00-17:00;
  • spotkanie zespołu do spraw rewitalizacji z radnymi Rady Miasta Ełku – dwa spotkania w dniach 18 maja 2022 r. (podczas obrad Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku) i 19 maja 2022 r. (podczas obrad Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku), transmitowane on-line w serwisie YouTube;
  • anonimowa ankieta internetowa (16 uczestników).

Chcesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o przebiegu konsultacji i zgłoszonych uwagach – kliknij tutaj.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych za zaangażowanie.