Inicjatywy lokalne

Logo promocyjne Ełku i herb Ełku.

Prezydent Ełku podpisał 14 maja pięć umów w ramach inicjatyw lokalnych. Dzięki zaangażowaniu i współpracy samorządu oraz mieszkańców możliwa będzie realizacja kolejnych działań w naszym mieście. Łącznie koszt inicjatyw to 391 500 zł.

Inicjatywa lokalna to wspólne narzędzie – mieszkańców i samorządu – rozwiązujące konkretny problem lub zaspokajające konkretną potrzebę społeczną. Pomysły czy potrzeby mogą dotyczyć różnych obszarów np. małej architektury, placów zabaw, zagospodarowania wspólnych przestrzeni, dróg, zieleni, działań z zakresu kultury, edukacji, sportu, wolontariatu.

Wybrane inicjatywy lokalne, które będą dotyczyły obszaru rewitalizacji Ełku:

  • Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola „Perełka” im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich 1 – Całkowita wartość inicjatywy: 70 000 zł, w tym wkład miasta 50 000 zł oraz wkład mieszkańców 20 000 zł.
  • Ełckie Lato Kulturalne 2024 – Całkowita wartość inicjatywy: 57 000 zł, w tym wkład miasta 23 000 zł oraz wkład mieszkańców 34 000 zł.