Integracja Rodzin

Logo Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

W dniu 1 lipca 2021 r. o godz.  8.30 odbędzie się spotkanie integracyjne  zorganizowane w ramach projektu Wsparcie Ełckich Rodzin- NASZA STAJNIA w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia w Ełku z uczestnikami projektu edycji I.

Program Spotkania:

8:30 zbiórka uczestników projektu w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia

9:00 – 9:45 spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu z pracownikami socjalnymi oraz koordynatorem projektu celem przedstawienia założeń projektu, podziału zadań, budowanie zespołu, pogłębianie pozytywnych relacji Gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez asystentów rodziny, poczęstunek. Wydanie art. spożywczych na ognisko.

9:45 – 10:00  przejście z ECRS Stajnia do Ełckiej Kolei Wąskotorowej

10:00 – 10:45 przejazd koleją wąskotorowa do Sypitek

10:45 – 12:15 ognisko w Sypitkach – zajęcia mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwój wiedzy i kształtowanie postaw służących polepszeniu funkcjonowania  rodziny,

12:15 – 13:00 przejazd koleją wąskotorową z Sypitek do Ełku