Jednokierunkowa ulica Pułaskiego już na stałe

Ulica Pułaskiego w Ełku nad Jeziorem Ełckim

Organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w Ełku, znajdującej się w obszarze rewitalizacji, pozostaje bez zmian. Od 1 października na stałe będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy od ul. Wojska Polskiego do ul. Zamkowej. Zmiana ta obowiązywała przez okres wakacyjny. Korzyścią tego rozwiązania jest m.in. poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie natężenia ruchu.

W okresie wakacyjnym na ul. Pułaskiego obowiązywał ruch jednokierunkowy. Zmiana ta została wprowadzona w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opinii m.in. mieszkańców Ełku, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz właścicieli restauracji działających przy promenadzie. Wyznaczone zostały jednocześnie dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzenia i taxi.

Od momentu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Pułaskiego  zaobserwowano znaczące uspokojenie ruchu drogowego, co znacząco przyczyniło się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem jest również zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzenia, przez co ulica jest blokowana w mniejszym stopniu. W związku z powyższym Prezydent Miasta Ełku podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania organizacji ruchu od 1 października na czas nieokreślony.

Działania te (wraz z konsultacjami społecznymi) są realizowane w ramach polityki parkingowej miasta Ełku.