Kolejne podwórka zmienią swoje oblicze

Prace koparki na podwórku między budynkami

Zostały rozstrzygnięte przetargi na modernizację dwóch podwórek w obszarze rewitalizacji: przy ul. Chopina 14-16 oraz podwórka przy ul. Wawelskiej 22 w Ełku. Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • drogi dojazdowe do garaży,
  • ciągi piesze i pieszo-jezdne,
  • parkingi,
  • wiaty do gromadzenia odpadów stałych,
  • oświetlenie uliczne,
  • przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • nasadzenia zieleni,
  • montaż elementów małej architektury, m.in.: ogrodzenia, ławki parkowe, kosze na śmieci,
  • montaż kamer monitoringu.

Na realizację zadania miasto Ełk pozyskało 85% dofinansowania (ok. 990 tys. zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie prac planowane jest w grudniu 2021 roku.