Konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Od dnia 22.06.2020 r. rozpoczęły się konsultacje indywidualne specjalistów Punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”  :

  • pedagoga/ logopedy  w każdy poniedziałek od 16.00-20.00- stacjonarnie
  • psychologa dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek od 15.30-18.30- zdalnie

Zapisy w godzinach otwarcia Ośrodka ECRS „STAJNIA”

pod tel. 87 732 64 45

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).