Konsultacje dotyczące przygotowanie kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje dotyczące przygotowania kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Celem konsultacji społecznych jest zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta Ełku, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Konsultacje społeczne są elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.elk.pl/strona/659/zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-opracowania-dokumentu-polityka-parkingowa-miasta-elku

http://www.elk.pl/strona/654/konsultacje-dotyczace-przygotowanie-kompleksowej-polityki-parkingowej-miasta-elku

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).