Nowe fundusze UE na rewitalizację

Flaga Unii Europejskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzi konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027”. Szczegółowe informacje dostępne są na tutaj (link).
 
Jednym z obszarów tematycznych, na który w programie regionalnym zostanie przeznaczonych 64,19 mln zł, jest rewitalizacja obszarów miejskich. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty uwzględnione w gminnych programach rewitalizacji, wpisujące się w następujący zakres:
  • remont, przebudowa, adaptacja istniejących budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub mieszkaniowych (w tym przypadku również w celu utrzymania dotychczasowej funkcji mieszkaniowej), wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych (w tym istniejących terenów zielonych oraz podwórek stanowiących własność/współwłasność beneficjentów wsparcia) wraz z małą architekturą, w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji.

Jako dodatkowy element projektu będzie również można sfinansować:

  • inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego (np. monitoring miejski, oświetlenie uliczne);
  • inwestycje w podstawową infrastrukturę drogową, rowerową i pieszą na obszarze objętym projektem.

Bardzo istotnym warunkiem jest konieczność zachowania istniejących terenów zielonych i drzew podczas realizacji projektów rewitalizacyjnych, zapobiegając tym samym tworzeniu dużych uszczelnionych powierzchni pokrytych betonem.