Konsultacje społeczne dot. nowych funkcji zabytkowej hali bokserskiej

Budynek dawnej hali sportowej w Ełku przeznaczony na renowację. Zbudowany z czerwonej cegły.

Miasto Ełk planuje odnowę dawnej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16 i stworzenie w niej wielofunkcyjnej przestrzeni, umożliwiającej realizację inicjatyw ełczan z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Pierwszym krokiem ku temu będą konsultacje społeczne, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu projektu technicznego i realizacji inwestycji.

 

Konsultacje społeczne mają na celu określenie szczegółowych potrzeb lokalowych/infrastrukturalnych społeczności lokalnej w zakresie realizacji własnych inicjatyw oraz możliwości ich zaspokojenia w wyniku modernizacji budynku hali. Zgodnie z przyjętymi założeniami, propozycje powinny koncentrować się na wykorzystaniu budynku pod cele kulturalne i/lub sportowo-rekreacyjne.

Konsultacje potrwają od 11 do 29 marca br. Swoje propozycje można zgłosić:

  1. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego – pocztą lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ełku bądź wysyłając skan na adres strategia@um.elk.pl
  2. bezpośrednio podczas 2 spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Ełku we współpracy z Ełckim Forum Rewitalizacji
  • spotkanie w dniu 18 marca br. o godz. 13.00-16.00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, skierowane do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji (liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia należy dokonać do 14 marca na adres lemieszonek@um.elk.pl lub telefonicznie 87 73 26 132);
  • spotkanie w dniu 21 marca br. o godz. 15.00-18.00 w Parku Solidarności (przy pomniku Michała Kajki) skierowane do mieszkańców Ełku i zainteresowanych podmiotów z terenu miasta.

Informacji w sprawie udziela Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 132,  e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl.

 


Raport z konsultacji dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/5933/Konsultacje_spoleczne_dot__okreslenia_funkcji_dla_budynku_przy_ul__Armii_Krajowej_16_w_Elku_0D_0A/