Konsultacje społeczne programu rewitalizacji centrum Ełku

Ełk konsultacje społeczne

Nowe tereny zieleni i rekreacji, inicjatywy skierowane do młodzieży, seniorów i całych rodzin, remonty budynków i podwórek to niektóre z projektów ujętych w propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030. W dniu 12 października 2023 r. ruszają konsultacje społeczne tego dokumentu.

Gminny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem określającym kierunki odnowy centrum Ełku, gdzie występuje nasilenie różnego rodzaju negatywnych zjawisk. Działania zaplanowane w GPR mają nie tylko na celu poprawę estetyki budynków i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, ale także poprawę warunków życia mieszkańców. Jednym z istotnych aspektów programu jest możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania z funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji i działań społecznych zapisanych w GPR.


Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 odbędą się od 12 października do 13 listopada 2023 r. To okres, w którym każdy mieszkaniec, przedsiębiorca czy organizacja może wypowiedzieć się na temat przyszłości centrum Ełku.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących projektu GPR, w następujących formach:

1) za pomocą formularza konsultacyjnego poprzez wysłanie lub osobiste złożenie w Urzędzie Miasta Ełku – ul. Piłsudskiego 4 (kancelaria) bądź ul. Piłsudskiego 6 (Wydział Strategii i Rozwoju), a także drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl.

2) ustnie do protokołu – osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132/184;

3) uczestnicząc w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 23 października 2023 r., godz. 16:00-17:30 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA (budynek A).

 

Szczegółowe informacje, w tym projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 i formularz konsultacyjny, dostępne są tutaj.

W ramach uczestnictwa w konsultacjach społecznych dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pełna Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku znajduje się tutaj.

 

Raport z konsultacji społecznych