Konsultacje społeczne w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Ełk konsultacje społeczne

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Ełku, która określa sposób wyznaczenia i zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji ma być forum współpracy i dialogu pomiędzy osobami i podmiotami chcącymi uczestniczyć w procesie rewitalizacji Ełku, a organami Gminy Miasta Ełk. Komitet będzie również pełnił funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta Miasta Ełku. Członkowie Komitetu Rewitalizacji będą mogli wyrażać opinie, stanowiska oraz rekomendować rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji Ełku. Komitet będzie uczestniczył w opiniowaniu oraz przygotowywaniu uchwał Rady Miasta Ełku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Ełku związanych z rewitalizacją.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, a pierwsza kadencja ma trwać 2 lata.

Sposób wyznaczenia składu i zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały.

Obszar rewitalizacji Ełku obejmuje tereny w centrum miasta (mapa). Obecnie dla tego obszaru opracowywany jest Gminny Program Rewitalizacji Miastu Ełku 2030.

 

Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Ełku określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. W projekcie uchwały zostały zaproponowane zadania Komitetu, skład i sposób rekrutacji członków, zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji.

 

Czas trwania konsultacji społecznych

15 lutego – 17 marca 2023 r.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

1) wypełnienie formularza konsultacyjnego, podpisanie i złożenie:

  1. a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
  2. b) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
  3. c) drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl

2) zbieranie do protokołu uwag ustnych – osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;

3) ankieta on-line dostępna TUTAJ

 

Kontakt w sprawie konsultacji społecznych

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl