Konsultacje dotyczące przygotowania kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje dotyczące przygotowania kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Celem konsultacji społecznych jest zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta Ełku, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Konsultacje społeczne są elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.elk.pl/strona/654/konsultacje-dotyczace-przygotowanie-kompleksowej-polityki-parkingowej-miasta-elku

http://www.elk.pl/strona/659/zapraszamy-do-wziecia-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-opracowania-dokumentu-polityka-parkingowa-miasta-elku

Konsultacje społeczne dot. nowych funkcji zabytkowej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku

 

Miasto Ełk planuje odnowę dawnej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16 i stworzenie w niej wielofunkcyjnej przestrzeni, umożliwiającej realizację inicjatyw ełczan z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Pierwszym krokiem ku temu będą konsultacje społeczne, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu projektu technicznego i realizacji inwestycji.

Konsultacje społeczne mają na celu określenie szczegółowych potrzeb lokalowych/infrastrukturalnych społeczności lokalnej w zakresie realizacji własnych inicjatyw oraz możliwości ich zaspokojenia w wyniku modernizacji budynku hali. Zgodnie z przyjętymi założeniami, propozycje powinny koncentrować się na wykorzystaniu budynku pod cele kulturalne i/lub sportowo-rekreacyjne.

Konsultacje potrwają od 11 do 29 marca br. Swoje propozycje można zgłosić:

  1. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego – pocztą lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ełku bądź wysyłając skan na adres strategia@um.elk.pl
  2. bezpośrednio podczas 2 spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Ełku we współpracy z Ełckim Forum Rewitalizacji
  • spotkanie w dniu 18 marca br. o godz. 13.00-16.00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, skierowane do przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury, sportu i rekreacji (liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia należy dokonać do 14 marca na adres lemieszonek@um.elk.pl lub telefonicznie 87 73 26 132);
  • spotkanie w dniu 21 marca br. o godz. 15.00-18.00 w Parku Solidarności (przy pomniku Michała Kajki) skierowane do mieszkańców Ełku i zainteresowanych podmiotów z terenu miasta.

Informacji w sprawie udziela Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 132,  e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl.

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podczas konsultacji społecznych nad rzeką Ełk, dzieci malują obrazki na rozłożonych kocach.
Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).