Konsultacje społeczne dot. polityki parkingowej Miasta Ełku

Od 1 września 2021 roku rozpoczęło się kolejne badanie opinii społecznej dotyczące polityki parkingowej Miasta Ełku. Poza mobilnymi punktami konsultacyjnymi przygotowaliśmy dla Państwa ankietę online, na którą czekamy do 15 września 2021 roku.

Celem konsultacji jest zbadanie opinii mieszkańców Ełku dotyczącej pilotażowego wdrożenia przygotowanych rozwiązań z zakresu parkowania czasowego oraz zmian organizacji ruchu w mieście.

Link do ankiety on-line: https://docs.google.com/forms/d/1BM46UyHGyZks-tsSe65lYWAn_iit-hdHt4esBPvAzYs/viewform?edit_requested=true#responses

Jeśli wolisz spotkać się i porozmawiać osobiście możesz udać się do mobilnych punktów konsultacyjnych. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach może liczyć na  podziękowanie w postaci kawy lub herbaty.

Planowane terminy i miejsca konsultacji:


skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Chopina

1.09.2021 – 7:30 – 17:30
2.09.2021 – 7:30 – 17:30
3.09.2021 – 7:30 – 17:30

ul. Pułaskiego w pobliżu Fontanny
4.09.2021 – 8:30 – 18:30
5.09.2021 – 8:30 – 18:30
10.09.2021 – 8:30 – 18:30

ul. Piłsudskiego 4, pod Urzędem Miasta Ełku
6.09.2021 – 7:30 – 17:30
7.09.2021 – 7:30 – 17:30
8.09.2021 – 7:30 – 17:30
9.09.2021 – 7:30 – 17:30

Raport z niniejszego badania będzie dostępny na stronie internetowej elkkonsultuje.pl oraz stronie Urzędu Miasta Ełku.

Podczas konsultacji społecznych nad rzeką Ełk, dzieci malują obrazki na rozłożonych kocach.
Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).