Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełk: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8469/Konsultacje_spoleczne_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_w_Elku/
 
***********************************************************
Informujemy, że w terminie 5 maja – 6 czerwca 2022 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełk.
 
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wskazuje, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. W przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne, rada gminy wyznacza w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
 
Urząd Miasta Ełku przeprowadził analizę, na podstawie której zostały zaproponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przed podjęciem przed Radę Miasta Ełku uchwały wyznaczającej te obszary , przeprowadza się konsultacje społeczne.
 
Formy konsultacji społecznych:
 
1. Wypełnienie formularza konsultacyjnego, podpisanie i złożenie:
a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
c) drogą elektroniczną na adres strategia@um.elk.pl
 
2. Zbieranie do protokołu uwag ustnych – osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132 lub 87 73 26 115, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
3. Otwarte spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” w dniu 11 maja w godzinach 15:00-17:00;
4. Spotkanie zespołu do spraw rewitalizacji z radnymi Rady Miasta Ełku;
5. Anonimowa ankieta online dostępna pod linkiem https://forms.gle/TqX2YbLWiGJiDURF9
 
Szczegółowe informacje, w tym materiały będące przedmiotem konsultacji, dostępne są tutaj: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8469/Konsultacje_spoleczne_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_w_Elku/
Podczas konsultacji społecznych nad rzeką Ełk, dzieci malują obrazki na rozłożonych kocach.
Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).