Która część Ełku powinna zostać poddana rewitalizacji?

Ełk konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Ełku, w której zostały zaproponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku.

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wprowadzania zmian w tej części miasta, która cechuje się kumulacją negatywnych zjawisk – przede wszystkim społecznych, ale również związanych z gospodarką, środowiskiem, infrastrukturą czy przestrzenią miejską. Urząd Miasta Ełku przygotował specjalną analizę, na podstawie której zaproponowano granice obszarów wymagających szczególnego wsparcia. Wyznaczenie tych obszarów uchwałą Rady Miasta Ełku umożliwi opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – dokumentu, w którym zostaną zaplanowane konkretne działania służące przezwyciężeniu negatywnych zjawisk w obszarze rewitalizacji.

W ramach konsultacji społecznych chcemy poznać opinie na temat granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania się dokumentami – projektem uchwały, mapami i diagnozą Ełku. Przygotowaliśmy również materiał informacyjny, który streszcza prezentowane treści i ułatwia ich zrozumienie.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i wszystkie osoby/podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w Ełku.

 

Termin konsultacji: 5 maja – 6 czerwca 2022 r.

Opinie można wyrazić poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Ełku lub wysłanie go na adres e-mail strategia@um.elk.pl. Uwagi w formie ustnej można zgłaszać do Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku: osobiście (ul. Piłsudskiego 6, pokój 101) lub telefonicznie: 877326132, 877326115.

Link do dokumentów, materiałów i formularza konsultacyjnego: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8469/Konsultacje_spoleczne_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_w_Elku/

Jedną z opcji wyrażenia swojej opinii jest krótka, anonimowa ankieta internetowa: https://forms.gle/TqX2YbLWiGJiDURF9

W dniu 11 maja 2022 r. w godz. 15-17 przy Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia będzie funkcjonował punkt konsultacyjny.

 

Bieżące informacje o rewitalizacji można znaleźć na stronie internetowej www.rewitalizacja.elk.pl