Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku

Logo Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Przy Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. W związku z tym zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i w formie wolontariatu.

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną*,
 • pomoc psychologiczną*,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację**,
 • pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego**,
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnimi, nad którymi sprawuje pieczę, oraz małoletniego wraz z opiekunem,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • finansowania kosztów usługi dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 • finansowanie robót budowlanych dla osoby pokrzywdzonej,
 • pokrywanie kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych ,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678
e-mail:  pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
kom. 518 213 709
e-mail:  pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 27A
kom. 518 213 707   (czynny każdy wtorek i czwartek w godz. 15-20)
e-mail:  pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

 

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Olecku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 212 773
e-mail:  pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

 

* Pomoc prawna i psychologiczna udzielna jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.

** Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediator organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.