Mapa obszaru rewitalizacji

Granice obszaru

„Śródmieście” obejmuje obszar najstarszej części miasta. Granicami strefy są:

  • od strony wschodniej linia kolejowa (wraz z Ełcką Koleją Wąskotorową),
  • od strony północnej ul. gen. Władysława Sikorskiego i Adama Mickiewicza,
  • od strony zachodniej ul. Piłsudskiego, promenada (al. 1000-lecia i al. Lubelska) i ul. Zamkowa („wyspa zamkowa”),
  • od strony południowej brzegi rzeki Ełk, ul. Wojska Polskiego, Kilińskiego i Targowa oraz cmentarz komunalny.

Ulice wchodzące w skład obszaru

3 Maja, Armii Krajowej, Chopina, Czarna, Dąbrowskiego, Gdańska, Gizewiusza, Kąpielowa, Konopnickiej, Kościuszki, Magazynowa, Małeckich, Mickiewicza (numery parzyste i nieparzyste od 15 do końca), Moniuszki, Nadjeziorna, Orzeszkowej, Plac Katedralny, Piłsudskiego (parzyste do nr 8 i nieparzyste), Pułaskiego (od nr 11), Roosevelta, Toruńska, Wawelska, Wojska Polskiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), Sikorskiego (numery parzyste do 18), Słowackiego, Stary Rynek, Szkolna, Świackiego „Sępa”, Żeromskiego

mapa obszaru rewitalizacji

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).