Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju promuje ełcki model rewitalizacji

Herb Polski z napisem Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pojawił się artykuł „Rewitalizacja Śródmieścia Ełku budowana na doświadczeniu lokalnych partnerów”. Prezentuje on doświadczenia Gminy Miasta Ełk z przeprowadzonych działań w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, realizowanego w ramach ministerialnej dotacji. Ministerstwo zachęca do zapoznania się z dobrymi praktykami wypracowanymi przez miasto Ełk .

 

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowa-rewitalizacja/elk/#

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).