Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej przy ECRS STAJNIA

Zabawa dzieci z kolorową płachtą materiału.

W okresie od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. w ramach projektu „Utworzenie
 i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej”, realizowanego przez stowarzyszenie „Alternatywa” w Ełku odbyły się zajęcia i warsztaty w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA tj.:

22.02.2021 r:

– 8.30-12.30 warsztaty muzyczne

– 14.30-18.30 Zajęcia artystyczne

23.02.2021 r.:

– 16-20 zajęcia multimedialne

24.02.2021 r.:

– 16- 19 MKIS zajęcia multimedialne

27.02.2021 r.:

– 9-11 zajęcia multimedialne

 

Spotkania odbyły się z zachowaniem reżimów sanitarnych w pięcioosobowych grupach.