Modernizacja kolejnych podwórek w Ełku

Prace koparki na podwórku między budynkami

Nowe parkingi, chodniki, dojazdy do garaży oraz zieleńce pojawią się na dwóch kolejnych ełckich podwórkach w ramach prac przy ul. Chopina i Wawelskiej. Na te działania miasto pozyskało ponad 994 tys. zł dofinansowania.

W ramach planowanych prac na podwórkach przy ul. Chopina14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22. wykonane zostaną m.in.: drogi dojazdowe do garaży, ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Pojawią się też parkingi i wiaty do gromadzenia odpadów stałych. Zamontowane zostaną ławki parkowe i kosze na śmieci. Podwórka będą zagospodarowane zielenią, oświetlone oraz objęte monitoringiem.

Inwestycje rozpoczną się jesienią i będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.