Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku. Jesteś osobą aktywną i zależy Ci na rozwoju Ełku? Zgłoś swoją kandydaturę.

Miejsce w Komitecie czeka na przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w Ełku działalność społeczną (w tym organizacji pozarządowych, grup nieformalnych), realizujących działania na rzecz promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych lub równości płci i niedyskryminacji.

 

 

Komitet Rewitalizacji – co to takiego?

Celem działalności Komitetu jest doradzanie władzom miejskim w sprawach związanych z procesem rewitalizacji centrum Ełku (np. poprzez opiniowanie aktów prawnych, doradztwo przy inwestycjach, ocenę realizacji programu rewitalizacji), dbanie o interesy mieszkańców i innych grup społecznych czy też kreowanie inicjatywy dla tej części miasta. Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku działa od 2023 r., skupiając osoby z różnych środowisk.

Więcej informacji o Komitecie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/9239/Komitet_Rewitalizacji/

 

Zgłoś się!

W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać doświadczenie w działalności społecznej, w działaniach na rzecz lokalnej społeczności lub rewitalizacji Ełku. W przypadku braku takiego doświadczenia, wystarczy zdobycie podpisów poparcia pod kandydaturą. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, a jego członkiem może zostać osoba pełnoletnia.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 czerwca 2024 r.

Adres strony internetowej do pobrania formularza: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/10090/Nabor_uzupelniajacy_do_Komitetu_Rewitalizacji_Miasta_Elku/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl.