Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego”Ełk – 3 Maja”

Prezydent Miasta Ełku informuje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – 3 Maja” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest między innymi ustalenie nowego przeznaczenia terenów oraz określenie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioski do wyżej wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do 14 stycznia 2024 roku, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19–300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: um@um.elk.pl , a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Ełku.