Podsumowanie modelowej rewitalizacji Ełku

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” odbyła się 17 października 2018 r. w Ełku.

W spotkaniu, które zorganizowane zostało w nowej odremontowanej siedzibie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Kościuszki 27a, uczestniczyli mieskzańcy, przedstawiciele oranizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Ełku oraz zaproszeni goście. Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze efekty projektu, który był realizowany w śródmieściu Ełku od czerwca 2016 r. Były to m.in.:

  • konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku
  • warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy)
  • Młodzieżowa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodzieży)
  • inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie miniprojektów – pomysłów mieszkańców)
  • Polityka funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej i programy aktywizacji zawodowej mieszkańców śródmieścia
  • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne 4 obszarów w śródmieściu
  • dokumentacje techniczne dla 3 inwestycji
  • działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialnej za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych. Zaprezentowali oni podejście tamtejszego samorządu do odnowy obszarów miasta, które wymagają wsparcia. Podzielili się również doświadczeniami z prowadzenia Centrów Sąsiedzkich w kontekście uruchomienia w Ełku podobnej instytcji jaką ma być ECRS.

Na realizację projektu miasto otrzymało dotację ponad 800 tys. zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

konferencja