Ponad 994 tys. zł dla Ełku na odnowę podwórek

Mapa obszaru rewitalizacji

Nowe parkingi, chodniki, dojazdy do garaży oraz zieleńce pojawią się na dwóch kolejnych ełckich podwórkach przy ul. Chopina i Wawelskiej. Na te działania miasto pozyskało ponad 994 tys. zł dofinansowania.

W ramach planowanych prac na podwórkach przy ul. Chopina14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22. wykonane zostaną m.in.: drogi dojazdowe do garaży, ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Pojawią się też parkingi i wiaty do gromadzenia odpadów stałych. Zamontowane zostaną ławki parkowe i kosze na śmieci. Podwórka będą zagospodarowane zielenią, oświetlone oraz objęte monitoringiem.

Prace rewitalizacyjne rozpoczną się jesienią. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.