Poradnictwo specjalistyczne przy ECRS „STAJNIA”

Logo Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Od marca 2019 r. Poradnia Rodzinna  mieści się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ulicy Kościuszki 27 A.  Celem Poradni Rodzinnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Ełku w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. W poradni świadczona jest fachowa, nieodpłatna pomoc w formie: poradnictwa psychologicznego dla młodzieży i ich rodziców, poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych w zakresie poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, konsultacji psychiatrycznych dla dzieci, grup dla kobiet współuzależnionych, grup DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), poradnictwa prawnego, konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, indywidualnych konsultacji socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i ich rodziców, indywidualnych konsultacji motywacyjno- edukacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Poradnia finansowana jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Aktualny harmonogram przyjęć na 2020 rok.