Poradnictwo specjalistyczne w ECRS Stajnia

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

1. Poradnia Rodzinna:

Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskich Programów Profilaktycznych (MPPP, MPPiRPA, MPPN). Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

– konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców,

– poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,

– poradnictwa prawnego,

– grup dla kobiet współuzależnionych,

– grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików),

– grupa socjoterapeutyczna dla dzieci,

– konsultacji indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym,

– konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,

– pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz pokrzywdzonych przestępstwem,

 

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 ( poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 64 45

 2. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku przy Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

• pomoc prawną*,

• pomoc psychologiczną*,

• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*,

• pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego*,

• wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,

• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,

• pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,

• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

• pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

• pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

• finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

• pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,

• pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

 

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 12.00-20.00

Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00

Sobota 8.00-12.00

Tel. 518 213 707

 3. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia w Ełku

Zaprasza do korzystania z usług specjalistów:

• Psychologa,

• Psychologa dla dzieci i młodzieży,

• Pedagoga/Logopedy,

• Specjalisty ds. uzależnień,

• Radcy Prawnego.

 

Zapisy w ECRS Stajnia pod nr telefonu: 87 732 64 45

Poniedziałek: 8.00-20.00

Wtorek – piątek: 08.00 – 19.00

 

Wizyty odbywają się stacjonarnie.