Powstaje Forum Rewitalizacji

5 września w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się pierwsze spotkanie Forum Rewitalizacji.  Ma to być organ współpracy i dialogu, złożony z osób chcących aktywnie włączyć się w procesy odnowy śródmieścia Ełku. Ma pełnić funkcje doradcze, pomysłodawcze, opiniujące dla Prezydenta Ełku w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Efektem inaugurującego spotkania było wyłonienie grupy roboczej, która przy wsparciu eksperta będzie pracowała nad przygotowaniem koncepcji działalności Forum.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do włączenia się w działalność Forum Rewitalizacji. Informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju, tel. 87 73 26 132, a.lemieszonek@um.elk.pl.

loga unijne

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).