Pracownia Rękodzieła

2 zdjęcia. Na jednym kobieta siedzi przy biurku i szyje na maszynie. Na drugim sa 2 kobiety: jedna siedzi przy biurku i szyje na maszynie, druga stoi obok i weryfijuje jej pracę.

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA uczestnicy projektu Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia, nabywają umiejętności kroju i szycia pod nadzorem trenera w pracowni rękodzieła, które mają ułatwić uczestnikom projektu wejście na rynek pracy.

Za nami już  5 spotkań o tematyce:

16.02.2021r. – Obsługa maszyny do szycia – BHP, obsługa żelazka – BHP, zapoznanie ze ściegami maszyny do szycia i ściegami ozdobnymi (praktyka),

17.02.2021r. – Szyjemy wkłady z wypełnieniem do poduszek (jaśki),

18.02.2021r. – Rodzaje ściegów ręcznych i wykorzystanie w praktyce,

19.02.2021r. – Rogi kopertowe, wykorzystanie w praktyce na serwetkach. Ozdoba serwetki ściegiem dekoracyjnym maszynowym.

22.02.2021r. – Kieszeń w ramce. Dziurka maszynowa.

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są z zachowaniem reżimów sanitarnych.

Projekt Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.01.00 Poddziałanie 11.01.03