Pracownicy MOPS wspierają osoby pokrzywdzone przestępstwem

Spotkanie w celu omówienia form wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ramach specjalizacji II stopnia prowadzonej przez
 WSP im. J Korczaka oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 w Ełku przy Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA organizuje
„Tydzień pomocy pokrzywdzonym Przestępstwem”

W dniu 22.02.2021 r. odbyło się spotkanie uczestników klubu seniora Senior+ w Ełku  z przedstawicielem Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w celu omówienie form wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimów sanitarnych w Sali 50 osobowej, przebywało 5 – ro seniorów z jednym prowadzącym. Przedstawicielka OOPP w Ełku przybliżyła seniorom sposób działania ośrodka tj. kto może skorzystać ze wsparcia, omówiła  formy wsparcia, przedstawiła najczęstsze  potrzeby ofiar przestępstw oraz sposoby niesienia im skutecznej pomoc.

Okręgowy Ośrodek Pomocy pokrzywdzonym Przestępstwem przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ełku zapewnia:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza języka obcego i języka migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • finansowanie sprzętu i wyposażenia,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Razem Raźniej”, realizowanego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Annę Łozowską i Małgorzatę Świderską.

Cel główny projektu – Pobudzenie samoświadomości seniorów z miasta Ełk uczęszczających do Klubu Seniora „Senior+” w zakresie problemu dotyczącego zjawiska przemocy w środowisku.