Fundusze unijne na rewitalizację w 2019 r.

Flaga Unii Europejskiej

W 2019 r. przewidziane są kolejne 3 konkursy na dofinansowanie projektów społecznych w ramach tzw. ZIT. Łączna wartość środków finansowych planowanych do rozdysponowania to prawie 11 mln zł. Projekty będą mogły być realizowane na terenie miasta Ełk (w tym w obszarze rewitalizacji) i/lub Gminy Ełk , a dofinansowanie może wynieśc nawet 95% przewidzianych kosztów.

Szczegółowe informacje, takie jak terminy konkursów, katalog działań możliwych do realizacji, wysokość dostępnych środków finansowych, dostępne są pod poniższym linkiem.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10045/5627/Prawie_11_mln_zl_w_2019_r__na_dofinansowanie_dla_projektow_spolecznych_w_ramach_ZIT_Elk/

Ponadto we wrześniu 2019 r. przewidziany jest konkurs z Działania 8.3 RPO WiM 2014-2020 na inwestycje w obszarze rewitalizacji. W puli będzie ok. 3,2 mln zł.