Prelekcja z komunikacji interpersonalnej – projekt „Razem Raźniej

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników klubu seniora Senior +  w Ełku tym razem z Panią L. Harasim doradcą życiowym, socjoterapeutką, profilaktykiem uzależnień w celu pogłębienia wiedzy na temat wpływu  przemocy na  komunikację interpersonalną. Spotkanie zorganizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Annę Łozowską i Małgorzatę Świderską w ramach specjalizacji II stopnia prowadzonej przez WSP im. J Korczaka

Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimów sanitarnych w Sali 50 osobowej, przebywało 5 – ro seniorów z jednym prowadzącym.

 

Cel główny projektu – Pobudzenie samoświadomości seniorów z miasta Ełk uczęszczających do Klubu Seniora „Senior+” w zakresie problemu dotyczącego zjawiska przemocy w środowisku.

Miejsce spotkania: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA