Projekt „Ełk – Bezpieczna Rodzina”

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

W związku z realizacją przez ECRS „STAJNIA” projektu pt. „Ełk – Bezpieczna Rodzina” od dnia 01.09.2020 r.  ruszył nabór uczestników do projektu.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w Ełku poprzez:

 1. Usprawnienie współpracy podmiotów lokalnych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
 2. Podniesienie kompetencji i umiejętności osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Zwiększenie dostępności do oferty wsparcia i różnorodnych form pomocy osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

 1. Zajęcia rozwojowe i wspierające skierowane do rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą, w tym:
 • Zajęcia rozwojowe „Bądź Aktywny- Pokochaj siebie”;
 • Zajęcia wspierające.
 1. Szkolenia i wsparcie dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym:
 • Superwizja;
 • Szkolenie wyjazdowe.
 1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
 • Dyżury telefoniczne „Nie jesteś sam” wt.-pt. 00-19.00 w okresie IX-XII 2020r.;
 • Indywidualne konsultacje: psychologa, psychologa pracującego z dziećmi, radcy prawnego, traumatologa.
 1. Kampania Pomarańczowej wstążki „TAK ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY WOBEC DZIECI” w tym:
 • akcja informacyjno-promocyjna;
 • warsztaty „Nie zgadzam się na przemoc”;
 • badanie ankietowe.
 1. Kampania „Białej Wstążki” Stop przemocy wobec kobiet;
 • akcja informacyjno-promocyjna;
 •  

Udział w projekcie jest bezpłatny

Celem zgłoszenia się do udziału w zajęciach zapraszamy do Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” w Ełku ul. Kościuszki 27 A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 wejście do budynku C . Dodatkowych informacji udziela również telefonicznie Pani Małgorzata Świderska  pod nr telefonu (87) 732-67-21.