Publikacja „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji”

Zapraszamy do lektury podręcznika z zakresu rewitalizacji, opracowanego na podstawie wieloletnich doświadczeń Ełku w tej dziedzinie.

 

Od 2016 r. realizowany jest w Ełku projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, którego celem jest wypracowanie i upowszechnienie wzorcowych rozwiązań służących odnowie obszarów miast, na których występują różnorodne negatywne zjawiska. Projekt pozwolił na udoskonalenie ełckiego modelu rewitalizacji opartego na aktywizacji i integracji mieszkańców oraz tworzeniu przyjaznych warunków infrastrukturalnych. W podręczniku przedstawione są doświadczenia z realizacji projektu i gotowe do wykorzystania materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wielu pożytecznych inicjatyw. Ponadto zaprezentowane zostały interesujące przykłady rewitalizacji z Polski i zagranicy, pokazujące jak skutecznie prowadzić działania służące odnowie miast.

Publikacja znajduje się w zakładce „Opracowania”.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).