Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Ełku

Ełk pomaga Ukrainie

Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Ełku znajduję się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (Ełk, ul. Kościuszki  27A). W ramach Punktu udzielane są informacje na temat:

  1. przejazdów środkami komunikacji miejskiej,
  2. zakwaterowania, pomocy humanitarnej,
  3. pomocy medycznej,
  4. możliwości uzyskania pomocy finansowej i socjalnej,
  5. skorzystania z pomocy tłumacza,
  6. aktualnej sytuacji prawnej uchodźców, w tym ich obowiązków i uprawnień związanych z wprowadzanymi przepisami prawa i innej,
  7. dostępności szkół dla dzieci.

Dodatkowo pełnione są całodobowe dyżury telefoniczne pod numerem 88 693 58 70.
Od 25 kwietnia 2022 roku istnieje możliwość umówienia się na spotkanie indywidualne z psychologiem w języku ukraińskim.

Harmonogram spotkań z psychologiem:

poniedziałek 9:00 – 13:00

wtorek 15:00 – 19:00

środa 9:00 – 13:00

czwartek 15:00 – 19:00

piątek 9:00 – 13:00

Zadanie „Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Ełku” finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Realizator zadania: Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku.

Całkowita wartość zadania wynosi 42 100,00 zł,
a kwota finansowania jest równa 42 100,00 zł.

Zadanie realizowane jest od 25.04.2022 roku do 31.05.2022 roku.

 

Flaga i godło Polski