Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy ECRS „STAJNIA”

Logo Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej "Stajnia"

Od dnia 24.02.2020 r. rozpoczęły się konsultacje indywidualne specjalistów Punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”  :

  • pedagoga/ logopedy w każdy poniedziałek od 16.00-20.00
  • psychologa dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek od 15.30-18.30

Zapisy w godzinach otwarcia Ośrodka pod tel. 87 732 64 45

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).